POLITYKA 
PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dokument dostosowany został do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych a także uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.Polityka Prywatności określa podstawowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z usług dostępnych w serwisie MountainSoft.eu (zwany dalej Serwisem).Administratorem danych jest MountainSoft sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sępiej 42D, 40-679 Katowice, KRS 0000833148 (zwany dalej Administratorem).Wszystkie obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wykonuje bezpośrednio wyżej wspomniany Administrator Danych.Jeśli masz pytania, dotyczące przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych, skontaktuj się z Administratorem mailowo: [email protected]

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkownika będą przetwarzane w celu udzielenia dodatkowych informacji handlowych z zakresu oferty Serwisu oraz w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług własnych Serwisu. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej . Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika pod warunkiem, że ta zgoda została przez Użytkownika udzielona. W razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

III. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Administrator zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo do: –żądania otrzymania dostępu do swoich danych, wglądu do danych, ich zmiany oraz usunięcia, – cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w określonym celu,– wniesienia skargi w momencie, gdy istnieje podejrzenie, że administrator nieodpowiednio zabezpiecza i przetwarza Twoje dane osobowe.Uprawnienia o których mowa zostały zawarte w art. 16-21 RODO.

V. COOKIES (ciasteczka)

Serwis wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia Administratorowi rozpoznanie Użytkownika i dostosowania Serwisu do jego potrzeb. Serwis wykorzystuje cookies do zapamiętania preferencji Użytkownika dotyczących wyświetlania Serwisu, tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z MountainSoft.eu, Serwis nie może zagwarantować poprawnego działania. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Serwis źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Dane te to jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Dokument dostosowany został do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych a także uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.Polityka Prywatności określa podstawowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z usług dostępnych w serwisie MountainSoft.eu (zwany dalej Serwisem).Administratorem danych jest MountainSoft sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sępiej 42D, 40-679 Katowice, KRS 0000833148 (zwany dalej Administratorem).Wszystkie obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wykonuje bezpośrednio wyżej wspomniany Administrator Danych.Jeśli masz pytania, dotyczące przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych, skontaktuj się z Administratorem mailowo: [email protected]

VI. ODBIORCY DANYCH

Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratorem,  przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem.

VII. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Użytkownika będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VIII. PODJĘTE ŚRODKI OCHRONY DANYCH

Ochrona danych Użytkownika odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu Serwis wykorzystuje m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Wdrożony jest system szyfrowanie danych oraz kontrola dostępu, dzięki czemu dochodzi do minimalizacji skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

IX. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI MOUNTAINSOFT.EU

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://mountainsoft.eu/polityka-prywatnosci/.Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji: 12.09.2022 r.